Organske formule i organska prehrana kao izazov u novoj eri

Posted By apoteke / May 30, 2017 / / 0 Comments

Imunitet je kompleksan, suptilno regulisan, multićelijski, fiziološki mehanizam koji je dizajniran sa jednim jednostavnim ciljem „da prepozna sebe od drugih“. On pronalazi sve što je za nas strano kao što su bakterije, virusi, gljivice, paraziti, ali se i svakodnevno bori sa malignim ćelijama i uklanja mrtve ćelije iz tela. Moderan način života, promena bioloških navika koje su stečene milenijumima godina dovodi do pojave niz novih bolesti i razvojnih problema kod dece. Ako se ovome doda činjenica enormnog smanjenja nataliteta u celom svetu pa i kod nas, nameće se potreba borbe za svako dete, borba za razvijanje zdravog potomstva. Moderni aspekti u procesu industrijalizacije i obezbeđenja hrane dovodi do korišćenja enormnog broja različitih oblika pesticida, organofosfata, herbicida, a sve sa ciljem dobijanja što jeftinije hrane i proizvoda koji su dostupni tokom cele godine. Ali, time dolazi do razvoja velikog broja oboljenja koje nismo očekivali. Naime, u značajnom porastu je broj dece sa intolerancijom prema pojedinim nutricijentima i alergijama za koje se smatra da su problem novog milenijuma. Ali, čini se da poseban problem predstavljaju imunološke devijacije i promene obzirom da sve ove aditivne komponente imaju imunotoksični efekat.

Faktori životne sredine imaju suptilan efekat na imuni sistem kod deteta i mogu godinama da deluju pre nego što bolest postane klinički vidljiva. Poseban njihov aspekt je latentnost kojom se klinička bolest može pojaviti čak i ako je izmenjeni imunološki sistem prouzrokovan od nekog drugog rizik faktora. Unošenje pesticida signifikatno umanjuje otpornost prema bakterijskim, virusnim i parazitarnim infekcijama i direktne su kancerogene supstance. Oni vrše depresiju na Th1 imunološki odgovor što rezultira hipersenzitivnim reakcijama, po čak i autoimune i maligne bolesti. Deca mlađa od jedne godine koja su izložena herbicidima imaju deset puta veću incidencu na astmu. Jedinstvena mogućnost da se izbegnu navedeni rizici je da se od ranog doba koristi organski tip ishrane. Prvo mesto se daje takozvanoj biodinamičkoj poljoprivredi i stočarstvu kao najviša tačka organskog pristupa ishrani. Biodinamika isključuje upotrebu veštačkih hemikalija u zemlji i biljkama. Metode koje su unikatne u biodinamičkom pristupu obuhvata i njen tretman na životinje, biljke i zemljište, kao jedinstveni zajednički prorodni sistem; daje akcenat na početak lokalnih sistema za proizvodnju i distribuciju; upotreba tradicionalnih i razvoj novih lokalnih rasa i sorti. Biodinamička poljoprivreda koristi različite biljne i mineralne dodatke za poboljšanje strukture zemljišta.

U zajedničkom pristupu sa drugim oblicima organske poljoprivrede, biodinamička poljoprivreda koristi prakse upravljanja koje su namenjene da se „vrati, održava i poboljša ekološka harmonija“. Ovim pristupom u razvoju poljoprivrednih kultura kao i proizvodnji biodinamičkog kravljeg i kozjeg mleka omogućava se dobijanje pre svega veštačkih formula za decu koje se ne doje, a koja su postavljena na najviši nivo i kvalitet kao i hrana bez sintetičkih konzervansa, herbicida, organofosfata. Poslednjih deset godina korišćenje kozjeg mleka doživljava renesansu u globalnoj nutriciji kod čoveka, a adaptirane formule na bazi kozjeg mleka otvaraju novu stranicu u ishrani odojčadi koja se ne doje. To je sertifikovano da može zadovoljiti nutritivne potrebe dece ne samo u obliku adaptiranih mleka, kao što je slučaj, i sa formulama koje se dobijaju na bazi kravljeg mleka. Ključne tačke o kojima se diskutuje kada je reč o karakteristikama adaptiranih formulama su:

Palmino ulje. Palmino ulje je sastojak koji zabrinjava zbog negativnog efekta na gustinu kosti. Veštačke formule sadrže isto. Ipak, iz razloga što organske formule, a posebno Holle sadrži mešavinu drugih ulja (kao kokos i suncokret i repa), količina palminog ulja nije alarmantna i neće uticati na gustinu kosti.

Aluminijum kao pitanje. Neke formule u prahu imaju čudan visoki nivo aluminijuma, iako čak i gotova pripremljena mleka mogu imati granični nivo. Razlog za to još uvek nije jasan. Opšte uzeto gotove formule nisu nam baš omiljene jer iste sadrže dodatno soju lecitin (a soja je takođe problematična, zbog njenih hormonalnih estrogenih svojstava). U Holle formulama ne mora da se brinete o prethodno navedenom.

LCP ulja. Dodavanje omega 3 i 6 ulja u mlečne proizvode, posebno u SAD je dosta kontraverzno zbog metoda ekstrakcije. Iako ima formula u kojima su ova ulja dodata, nažalost, niko nije u mogućnosti da dođe do kompletnih informacija po pitanju ekstrakcije. Interesantno je da klinička istraživanja pokazuju da se dodavanjem ulja ne poboljšava ishrana beba.

Organske prakse. Organski mlečni i nemlečni proizvodi dolaze iz čiste ekološke organske trave kojom se hrani stoka, i sigurno je da su mnogo kvalitetniji od bilo čega drugog što se može pronaći. Ali, oblici Holle su sertifikovane kao organske i biodinamičke – što jednostavno znači, da je to termin organska – plus hrana, sa puno strogih standarda prerade pa sve do potpunog puta pakovanja i distribucije. Ovo je još jedna tačka koju nosi Holle.

Šećeri. Sve formule imaju puno šećera (majčino mleko je prirodno prilično slatko). Korišćenje laktoze kao zaslađivača je najbolja ali i najskuplja opcija. U pojedina mleka koristi se maltodekstrin (biljna osnova zaslađivača), i to manje nego u Američkim formulama.

Krajna linija: prema opštem pedijatriskom svetskom mišljenju Holle formule su superiorne u odnosu na američke formule za bebe. U njihovim formulama nema puno sastojaka za koja smo mi kao pedijatri zabrinuti i smatramo da mogu biti opasni, kao što ima većina američkih formula. Oni u sebi nemaju beli šećer ili kukuruzni sirup i takođe nemaju u sebi konzervanse i karegan koji se mogu naći čak i u nekim organskim formulama. Rešenje da li da se koristi Holle može se zasnivati najviše zbog problema sa aluminijumom u mleku, što je više zabrinjavajuće od maltodekstrina. Lecitin, biodinamička poljoprivreda i provodnja i LCP ulja, takođe su tačke koje pridaju značaju Holle-a.

Komentari

Nema komentara

Ostavite odgovor